Atelier LUBIKA - Vytvarne kurzy pre deti a dospelych


Prejdi na obsah

Kurzy pre deti

Kurzy pre deti

Chceme deťom umožniť cestu cez klasické výtvarné techniky až k modernému umeniu, podporiť u nich rozvoj talentu, kreativity, komunikácie a spolupráce v skupine prostredníctvom tvorivých aktivít. Využijeme zážitkový prístup, výtvarnú hru s rozličnými materiálmi k rozvíjaniu tvorivosti a fantázie detí. Deti sú povzbudzované k tomu, aby bez obáv vyjadrovali výtvarnými prostriedkami svoje pocity, myšlienky, nápady, svoj pohľad na svet. Pritom objavia výrazové možnosti a mantinely rôznych materiálov. Počet detí v kurze je od 6 do 14. Naša práca je preto veľmi individuálna. Vaše deti budú zmysluplne tráviť svoj voľný čas pod odborným vedením našich lektorov.

Pre deti, ktoré chcú tvoriť počas celého školského roku je vo výtvarnom ateliéri pripravený program výtvarných kurzov v mesačných tematických cykloch.

Deti sa raz do mesiaca v sobotu od 9.00 do 15.30 hod. budú venovať jednej technike a jej zvládnutiu, pričom sa dôraz bude klásť na individuálnu tvorivosť jednotlivca. Vďaka úvodným rozhovorom pred začatím každej hodiny, sa budú deti vedome zbavovať napätia z hodnotenia a uvoľňovať svoj jedinečný a osobitý tvorivý potenciál, ktorý budú v plnej miere počas celého dňa využívať - deti tak prežijú nadšenie z tvorby a budú sa tešiť z vlastnoručne vyrobených diel..

Deťom sú vyhradené 2 soboty v mesiaci, budú vytvorené 2 skupiny na základe počtu prihlásených detí, kde bude zohľadnená ich veková štruktúra a preto sa témy kurzov v rámci mesaca opakujú. V cene kurzu budú mať deti zabezpečený pitný režim, čaj a niečo drobné na zahryznutie. Rovnako im bude k dispozícií všetok potrebný materiál, technické vybavenie a výtvarné pomôcky ( stojany, štetce, farby, palety, maliarske papiere, kartóny, plátna...) Vaše dieťa môžete prihlásiť na kurzy cez Prihlášku na kurz, mailom, poštou a osobne.

Miesto konania je výtvarný ateliér na Základnej škole Riazanskej 75, Bratislava – Nové Mesto
Kurzovné je 28 Eur za celý deň t.j. 6,5 hodiny ( 1 hodina 60 minút ). Kurzy možno absolvovať jednotlivo podľa Vášho výberu, tento spôsob vám zaručuje, že za dieťa zaplatíte iba to, čo skutočne absolvuje. Spôsob úhrady si vyberte podľa vlastného uváženia v sekcii úhrada ceny.
Termíny kurzov pre deti nájdete v sekcii Aktuálny program
... aktuálny program pre deti

...
prihláška


Úvod | Ateliér | Naši lektori | Výtvarné techniky | Individuálna príprava na talentové skúšky | Kurzy pre dospelých | Kurzy pre deti | Denné kurzy cez prázdniny | Fotogaléria | Cena | Ukážka kurzu zdarma | Darčekové poukazy | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu