Atelier LUBIKA - Vytvarne kurzy pre deti a dospelych


Prejdi na obsah

Perokresba a tuš

Výtvarné techniky

Tuš má vynikajúce krytie, existuje v mnohých farebných odtieňoch, aj keď používanejší je klasický čierny tuš. Je ideálny na vytváranie línií a drobných detailov. Je ho možné používa riedený a neriedený (vytvára odtiene) a perokresbu je možné rozpíja namočením, alebo kreslením na navlhčený papier. Klasický tuš je po vysušení už vodou nerozpustný a vytvára lesklý povrch

Perokresba je kresliaca technika záznamu obrazu čiarami či už klasickým perom a atramentom (z toho perokresba), alebo tušom. Výrazovým prostriedkom je čiara rôznej hrúbky. Perokresby sú často doplnené lavírovaním (rozotieranie nanesenej farby alebo tušu vodou), alebo kolorovaním (akvarel).
Kedysi bolo kreslenie považované za povinné vzdelanie človeka, ktoré bolo vyučované aj na školách (pozostatkom je dnešná výtvarná výchova). Kreslili sa portréty, zachytávali sa mestá a budovy. Neskôr kresbu nahradila fotografia a kreslenie sa začalo považova za niečo mimoriadne, na čo treba ma talent. Je to však len o osvojení si techník a o praxi.

Úvod | Ateliér | Naši lektori | Výtvarné techniky | Individuálna príprava na talentové skúšky | Kurzy pre dospelých | Kurzy pre deti | Denné kurzy cez prázdniny | Fotogaléria | Cena | Ukážka kurzu zdarma | Darčekové poukazy | Kontakt | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu